Відкрита лекція “Сенсори на основі явища поверхневого плазмонного резонансу”

Відкрита лекція “Сенсори на основі явища поверхневого плазмонного резонансу”

У квітні 2019 року на кафедрі наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського відбулась відкрита лекція за програмою педагогічної практики аспірантки кафедри Дорожинської Ганни Василівни на тему “Сенсори на основі явища поверхневого плазмонного резонансу”.

У заході взяли участь студенти кафедри НАЕПС, аспіранти, вчені кафедри, зокрема, к.т.н., доцент Маркін М.О., кт.н. Божко К.М., к.т.н. Таранов В.В.

У своєму виступі Ганна Василівна розповіла про фізичні явища на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР) та сенсори на його основі. Було порушено питання метрологічного забезпечення ППР-приладів, наведені приклади застосування ППР-приладів.

Зауважимо, що сенсори на основі явища первинного плазмонного резонансу є одним із наукових напрямків на кафедрі, рушійною силою є професор кафедри та Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Володимир Петрович Маслов. Науковий напрям забезпечує дисципліни кафедри – “Інформаційні, інтелектуальні та нано-технології”, “Геоінформаційні технології екологічної безпеки”. Володимир Петрович є науковим керівником аспірантки Г.В.Дорожинської.

Поширення поверхневих оптичних хвиль на межі двох середовищ

Поверхневий плазмонний резонанс – резонансне збудження коливань електромагнітної хвилею в тонкому шарі провідного матеріалу (металу або сильно легованого напівпровідника), розміщеного на межі двох середовищ з різними показниками заломлення.

Області застосування ППР-приладів

  • фізико-хімічні реакції в рідкій та газовій фазах;
  • реакції на поверхні (сорбція);
  • дослідження в тонких плівках;
  • біологічні дослідження;
  • електрохімічні процеси;
  • полімеризаційні процеси.

Із повною презентацією до лекції можна ознайомитися за посиланням:

Рефрактометр на поверхневому плазмонному резонансі «Плазмон-6»