Додатковий курс фізики. Методичні вказівки до виконання домашніх контрольних робіт

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС)

Методичні вказівки

до виконання домашніх контрольних робіт з дисципліни

для студентів напряму підготовки 6.051003Приладобудування

заочної форми навчання

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри наукових, аналітичних

та екологічних приладів і систем

 

Протокол №____

 від “___” _______ 201__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2015

 354 total views

Конспект лекцій

Електронний конспект лекцій з дисципліни “Додатковий курс фізики”

Маркін Максим Олександрович

 446 total views,  1 views today

Завантаження

МКР ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС)

 

ФІЗИКА (ДОДАТКОВИЙ КУРС)

Методичні вказівки

до виконання модульної контрольної роботи

для студентів спеціальності 6.051003

 

 453 total views

Завантаження

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів для студентів приладобудівного факультету / Уклад.: Войтко С.В., Корогодова О.О.,  Левицька Т.В., Любимова К.О. – Факультет менеджменту та маркетингу. Електронне видання, 2006. – 20 с.

 387 total views

Завантаження

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів

Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст” для студентів напряму підготовки 6.051003 “Приладобудування”, спеціальності 7.090902 “Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи”. Л.П.Медяний, НТУУ “КПІ”, НАЕПС, 2009

 334 total views,  1 views today

Завантаження