Вступна кампанія 2020

Вступна кампанія 2020

Доброго часу дня! Мене звати Максим Маркін. Я доцент кафедри Інформаційно-Вимірювальних Технологій Приладобудівного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Запитання щодо вступу можна надсилати електронною поштою ivt@ivstem.kpi.ua або у групі Telegram Абітурієнт ІВТ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кафедра ІВТ проводить набір на перший курс бакалаврату на спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за такими освітніми програмами:

 • Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки
 • Метрологія та вимірювальна техніка
 • Інформаційно-вимірювальні технології та системи

Переходимо до питань:

1. Які терміни подачі документів у зв’язку із карантином?

Терміни вступної кампанії безпосередньо залежать від дати завершення карантину та, відповідно, термінів проведення ЗНО. МОН напрацювало два сценарії проведення вступної кампанії залежно від дати завершення карантину.

Два сценарії вступної кампанії у 2020 році

ЗНО у 2020 році відбудеться за будь-якого розвитку подій. Усі заяви до закладів вищої освіти вступники можуть подавати онлайн через власні електронні кабінети. 

2. Цікаво, який розклад на першому курсі та які предмети вивчають?

Що вивчають можна подивитись наприклад тут:
https://ivstem.kpi.ua/concept-pidgotovka-faxivciv/
http://aed.kpi.ua/entry/bachelor/

Щодо розкладу, то його можна подивитись на сайті Розклад занять КПІ. Дивіться для груп кафедри 2019 року набору ПН-91, ПА-91, ПВ-91.

Розклад групи ПН-91 (1-й курс, вступ 2019)

3. Чи можливо поступити до вас на кафедру із дипломом молодшого спеціаліста? Чи потрібно складати ЗНО?

На 152 спеціальність на ПБФ можна вступити за дипломом молодшого спеціаліста на навчання за скороченим терміном. Замість чотирьох років будеш навчатися 3 роки (точніше 2 роки 10 місяців). Треба здавати ЗНО з української мови та літератури та комплексне фахове випробування з математики та фізики (або надати відповідні сертифікати ЗНО).
Всю актуальну інформацію щодо вступу за дипломом МС можна знайти тут: Вступ за дипломом МС.

4. Планую вступати до КПІ, але я не з Києва. Наскільки реально поселитися до гуртожитка? Гуртожиток для бюджетника та контрактника відрізняються умовами чи ціною? Які умови у гуртожитку? Дуже дорого?

У КПІ всім іногороднім студентам надається гуртожиток. Ціна та умови в ньому не залежить від того, ви вчитесь на бюджеті чи на контракті. Студентів приладобудівного факультету розселяють переважно до 4-го гуртожитку. Щодо вартості проживання, то наразі такою інформацією не володію, та і ціна може змінитися, тому краще уточнювати перед заселенням.
Детальніша інформації на сторінці Кампус

5. Коротко розкажіть, про освітні програми на вашій кафедрі? Коли треба обирати ОП?

 • Інформаційні вимірювальні технології екологічної безпеки

На сьогодні не викликає заперечень, що техногенна цивілізація руйнує біосферу планети та загрожує не тільки здоров’ю людей, але й самому існуванню людства, що приведе до екологічної катастрофи. При цьому головним джерелом достовірної інформації про стан довкілля, а отже, найбільш ефективним інструментом впливу на суспільну свідомість, є інформаційні вимірювальні технології в екологічній безпеці та екологічний моніторинг. Екологічний моніторинг (environmental monitoring) – неперервний контроль змін параметрів екосистеми, їх співставлення і порівняння із значеннями, які вважаються сприятливими для еволюційного розвитку людства.
Концепція програми спрямована на вирішення проблем контролю параметрів екосистем: робочої зони, рекреаційної зони, житлових зон, і орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах.
Студенти використовують операційні системи Microsft Windows 10, Gentoo GNU/Linux, OpenWRT, мови програмування ASM, C/C++, C#, NET, PHP, Python, Bash, HTML, CSS, JScript. Студенти вивчають інформаційно-вимірювальні технології екологічної безпеки, які базуються на сучасних рішеннях комп’ютерних мереж.

 • Метрологія та вимірювальна техніка

Попит на випускників цієї освітньої програми збільшується у зв’язку з широким використанням засобів інформаційно-вимірювальної техніки в службах оборонного комплексу України та спеціалізованих структурах МВС/МОУ. Ми готуємо фахівців з розробки програмного забезпечення на сучасних об’єктно-орієнтованих мовах програмування для інформаційно-вимірювальних комплексів. Підготовка за освітньою програмою дозволяє працювати інженером-дослідником в лабораторіях електричних, електромагнітних вимірювань та інших суміжних областей, інженером з налаштування засобів вимірювальної техніки, у відділах і лабораторіях з метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції, в лабораторіях і конструкторських бюро, пов’язаних з проектуванням нової інформаційно-вимірювальної техніки, з впровадженням новітніх інформаційних технологій в метрологічну діяльність.

 • Інформаційно-вимірювальні технології та системи

Випускники цієї освітньої програми – фахівці з програмування та розробки комп’ютерних систем збору та аналізу експериментальних даних. Вони працюють з комп’ютерними системами наукових та технічних експериментів, інтернетом речей, випробуваннями та дослідженнями нової техніки та нових технологій, контролем та діагностуванням технічних систем, спостереженням, прогнозуванням та моделюванням технічних, біологічних і природних об’єктів. Поглиблено вивчається програмування та інформаційні технології – системне та прикладне програмування (С/C++/C#, JavaSE/EE, Linux/shell), бази даних (SQL), клієнт-серверні технології (.NET MVC/Entity), аналіз даних (Python), вебтехнології (HTML/CSS/JS/PHP), комп’ютерні мережі, цифрова обробка сигналів (DSP), технології комп’ютерного моделювання (Matlab, LabVIEW).

Обирати освітню програму треба після закінчення першого курсу, але попередній розподіл по групах проводиться під час зарахування.
Детальніша інформації про освітні програми кафедри ІВТ.

6. На яких посадах можна працювати після закінчення спеціальності?

В Україні існує гостра потреба в спеціалістах, які орієнтуються в новітніх напрямах інформаційних та інформаційно-вимірювальних технологій, розуміють екологічні проблеми, причини їх виникнення та можливі наслідки. Наші випускники працюють на посадах державних службовців у державних управліннях охорони навколишнього природного середовища, в державних екологічних інспекціях в кожній області та в м. Києві, на підприємствах будь-якого профілю, в центрах стандартизації та метрології, інститутах, конструкторських бюро, які займаються розробкою та виробництвом електронної техніки різного призначення. Випускники кафедри також працюють у галузі комп’ютерних систем збору та обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробувань об’єктів та процесів в різних сферах промисловості, у відділах і лабораторіях з екологічного моніторингу, метрології, стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції, в екологічних інстанціях по Україні та по всьому світу.

Кафедра також готує випускників для роботи в галузі інформаційних технологій. Багато випускників працюють в ІТ-галузі. Універсальна підготовка дає їм змогу працювати в сфері розробки та експлуатації як програмного, так і апаратного забезпечення комп’ютерних систем автоматизації в галузі збору та обробки даних, досліджень, прогнозування, контролю, випробувань об’єктів та процесів в сферах промисловості, медицини, транспорту, авіації та космонавтики, зв’язку, оборони, торгівлі, освіти, науки, екологічного моніторингу, фінансів тощо.

Детальніша інформація про Місця працевлаштування випускників кафедри НАЕПС та бази практики можна подивитися за посиланням або Місця роботи випускників кафедри

7. Який мінімальний бал був в минулому році на бюджет на 152 спеціальність?

Взагалі через назву спеціальність 152 дуже недооцінена. Небагато абітурієнтів здогадується, що інформаційно-вимірювальна техніка неможлива без програмування, тому програмування – невід’ємна частина підготовки бакалаврів. Через таку недооцінку прохідний конкурсний бал не дуже високий – приблизно 133. Хочу наголосити, що цього року конкурсний бал обраховується за іншими коефіцієнтами, тому минулорічний показник не буде дуже показовим, хоча орієнтуватися на нього можна. Також, на відміну від минулого року, встановлено мінімальний показник конкурсного балу – 125. Тобто, абітурієнти з нижчим конкурсним балом брати участь у конкурсі навіть на контракт не можуть!

8. Чи багато бюджетних місць на 152 спеціальності на кафедрі?

Це також цікавий показник. Він коригується залежно від кількості рекомендованих на конкурсну пропозицію (спеціальність на факультеті), залежить також від мінімального конкурсного балу за спеціальністю по Україні. У 2020 році на спеціальність 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка максимальний обсяг державного замовлення складає 50 осіб. Ліцензовані обсяги – 110 для денної форми навчання та 40 для заочної.

9. Які сертифікати ЗНО необхідні?

У 2020 році для вступу на спеціальність 152 у КПІ необхідні сертифікати з таких конкурсних предметів:

 • математика (сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років)
 • українська мова (сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років)
 • іноземна мова (сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 року) або фізика (сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019, 2020 років)

10. Які документи потрібно подавати на вступ? Чи потрібно проходити медогляд? Приписне свідоцтво для хлопчиків?

Останні роки перелік документів для вступу є сталим. Навряд зміниться і у 2020. Перелік документів можна переглянути ось тут – Перелік документів для вступу. Сайт приймальної комісії.
Медична довідка для вступу не потрібна, вона знадобиться, якщо ви збираєтесь поселятись до гуртожитку.
Приписне свідоцтво або військовий квиток є необхідним документом. Але бувають різні випадки – подати документи зможете навіть за відсутності приписного, але вас направлять до військового відділу при КПІ для з’ясування причин відсутності.

11. Що таке конкурсний бал і який він має бути для вступу?

Який має бути конкурсний бал вже розповідав вище. Трошки, що це таке:
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою КБ:
КБ = К1•П1 + К2•П2 + К3•П3 + К4•А + К5•ОУ,
де П1 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з математики – К1 = 0,5;
П2 – оцінка ЗНО або вступних іспитів з фізики або іноземної мови – К2 = 0,25;
П3 – оцінка ЗНО з української мови та літератури – К3 = 0,2;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно додатку 5 до Умов прийому) – К4 = 0.
ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (нараховується у відповідності до окремого Положення) за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (додаток 2 до Умов прийому (Посилання) – К5 = 0,05.

Конкурсний бал випускника множиться на коефіцієнт:

 • регіональний – 1,00 – для м. Києва;
 • галузевий – 1,02 – для заяв з пріоритетом 1 та 2 для технічних спеціальностей (додаток 2 правил прийому), в інших випадках – 1,00;
 • сільський – 1,02 – для випускників сільських шкіл 2020 року, 1,05 для заяв на технічні спеціальності (додаток 2 правил прийому).

12. Я чув, що на ПБФ є подвійний диплом із Прогрестех? Як попасти до них на практику та як потім піти до них працювати?

Подвійного диплому на факультеті поки немає. Є так звана дуальна освіта – таке навчання, при якому поєднується навчання студентів (зазвичай магістрів) у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах для набуття певної кваліфікації. У 2018 році така дуальна програма запроваджена для студентів приладобудівного факультету. Усі подробиці можна знайти за посиланням.

13. В середньому по скільки пар на день?

В середньому 3-4 пари вдень. Майже завжди пари закінчують до 16 години.

14. Добрий день! Цікаво почути, чи відбуваються у вас при факультеті якісь наукові заходи або конференції?

Факультет бере участь у багатьох наукових закладах – Intel-Техно Україна, Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge», Відкрита міжнародна студентська Олімпіада з програмування імені С.О.Лебедєва та В.М.Глушкова «KPI-OPEN».
Своїми силами приладобудівний факультет кожен рік організовує 3 наукові конференції: Конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Погляд у майбутнє приладобудування», Міжнародна науково-технічна конференція «ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи», Науково-практичної конференції «Ефективність інженерних рішень у приладобудуванні» (разом із факультетом менеджменту та маркетингу).

15. Чи надає університет можливість навчання на магістратурі за кордоном, після отримання диплому бакалавра?

Наразі в КПІ ім. Ігоря Сікорського діють проекти кредитної мобільності з понад 50 університетами-партнерами за програмою «Еразмус+». Подробиці на сайті відділу академічної мобільності студентів.
Кращі студенти кафедри проходять стажування за кордоном. Кафедра активно співпрацює з міжнародною організацією обміну студентами  IAESTE – The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience.

16. Чи реально отримати стипендію?

Академічну стипендію в КПІ отримують 45 % студентів на курсі в межах однієї спеціальності. Для вступників на 1 курс академічна стипендія нараховується на основі конкурсного балу.
Є також соціальна стипендія, яка призначається студентам пільгових категорій.
Крім того, в КПІ і, зокрема, на ПБФ, є можливість претендувати на іменні стипендії. Це стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іменні стипендії ім. І. Курчатова, стипендії ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського, соціальна стипендія Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.
Також існують стипендії від підприємств-партнерів.

17. Цікавить питання військової кафедра для студентів факультету, чи вона безкоштовна?

При КПІ є Кафедра військової підготовки. На скільки мені відома, навчання на цій кафедрі проводиться на контрактній основі. Всю необхідну інформацію можна знайти на сайті кафедри.

18. Які є інформаційні ресурси для вступників та студентів вашої спеціальності?

Інформаційних ресурсів дуже багато! Це і сайт факультету, сайт кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, сайти окремих освітніх програм (ІВТЕБ, МВТ, ІВТС), фейсбук сторінка ПБФ, канал абітурієнта ПБФ в Телеграм, канал деканата факультета, фейсбук сторінка кафедри ІВТ, чат абітурієнта кафедри ІВТ.

Відео на офіційних каналах:

19. Як справи із спортом в КПІ?

У КПІ склалися славні спортивні традиції, які підтримувались і збільшувались протягом усієї історії. На заняттях з фізичного виховання студенти отримують прикладні знання, вміння, навички стосовно спортивно-масової та професійної діяльності за напрямками навчання технічних та гуманітарних факультетів. Практичні заняття з 14 видів спорту проводяться один раз на тиждень для студентів І-ІІІ курсу. Студенти за власним бажанням обирають вид спорту: Атлетична гімнастика (легка, важка атлетика), Аеробіка, Баскетбол, Бокс, Боротьба: вільна, греко-римська, дзюдо, таеквандо, Волейбол, Кульова стрільба, Настільний теніс, Плавання, Спортивна гімнастика, Туризм, Теніс, Шейпінг, Футбол.
Студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського після занять мають можливість відвідувати секційні заняття з різноманітних видів спорту за пільговими цінами.
Детальніша інформація про спорт в КПІ.

20. На якому курсі обирається освітня програма (спеціалізація)?

Обирати освітню програму треба після закінчення першого курсу, але попередній розподіл по групах проводиться підчас зарахування.

21. Хочу бути програмістом, але маю невисокий конкурсний бал. Зможу навчитись програмування на 152 спеціальності?

Програмування можна опанувати навіть самостійно за належної мотивації. Але в КПІ і, зокрема, на нашій кафедрі тебе навчать системності мислення, правильно обирати цілі та розв’язувати поставлені задачі, розвинуть культурні цінності та твій світогляд.
Студенти використовують операційні системи Microsft Windows 10Gentoo GNU/LinuxOpenWRT, мови програмування ASMC/C++C#NETPHPPythonBashHTMLCSSJScript.
Студенти вивчають інформаційно-вимірювальні технології екологічної безпеки, які базуються на сучасних рішеннях комп’ютерних мереж.
Основу фахової компоненти становлять навчальні дисципліни:

 • Інформаційні та інтелектуальні технології
 • Комп’ютерні технології
 • Інформаційно-вимірювальні системи на ПЗЗ (CCD)
 • Системи автоматизованого проектування у приладобудуванні
 • Інтернет технології
 • Інформаційні технології безпеки

Розробка програмного забезпечення є обов’язковою складовою підготовки фахівця за освітньою програмою Інформаційні вимірювальні технології та системи. Програмування вивчається кожний семестр з 1 по 6 курс – С/С++/С#, Embedded (Assembler/С/С++), JavaSE/ЕЕ/Android, бази даних/SQL, фронтенд/JS/PHP, Data Mining/Python, цифрова обробка сигналів (Matlab, С/DSP), Linux/scripting. Для комп’ютерної обробки, збереження, відображення, передачі експериментальних даних використовуються всі основні сучасні комп’ютерні технології. В більшості курсових проектів, у всіх дипломних роботах, проектах, магістерських дисертаціях розробка програмного забезпечення є обов’язковою частиною.

Наші студенти вивчають системне програмування для сучасних операційних систем (на базі С/С++, Assembler), сучасні технології прикладного програмування (на базі C++/С#  та Java), програмування баз даних (SQL, Oracle, ADO.NET), клієнт-серверні технології (ASP.NET, JavaEE), мережеве та Інтернет-програмування (Linux, HTML/CSS/JS), Web-технології (ASP.NET, JavaEE), вбудоване/мобільне програмне забезпечення (Java/Android, RTOS), цифрову обробку сигналів (процесори DSP, Matlab), комп’ютерне проектування (xCAD), розробку алгоритмів обробки даних та комп’ютерне моделювання (Matlab, LabVIEW).

Комплексне володіння цими знаннями дозволяє фахівцям розробляти програмне забезпечення комп’ютерних систем досліджень, контролю, прогнозування; автоматизувати науковий та технічний експеримент, процес випробувань, виконувати моделювання i оптимізацію об’єктiв та процесів, розробляти експертні системи, програмні засоби локальних та глобальних обчислювальних мереж.

Це забезпечує конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці в галузі сучасних інформаційних технологій.

22. Як відбувається процедура подання документів після зарахування на бюджет?

По-перше, треба відрізняти рекомендацію до зарахування на бюджет і саме зарахування. Документи (оригінали та копії на наступним переліком) подаються після отримання рекомендації. Треба особисто приїхати до КПІ, знайти саме той факультет, на який ви рекомендовані, подати документи, підписати роздруковану електронну заяву. Наступний крок – знаходите своє прізвище у списках зарахованих (за декілька днів, дата буде визначена в залежності від закінчення карантину).

23. Що за пріоритет? Чому я не можу подати більше заяв? Якщо я не прохожу на бюджет, як вступити на контракт?

Кожній заяві на бюджет абітурієнт має поставити пріоритет від 1 до 5 залежно від, того куди дужче він хоче піти навчатись. Найвищий пріоритет – 1. Таким чином, в 2020 році можна подати на бюджет лише 5 заяв на різні конкурсні пропозиції (як правило, це спеціальність та факультет у ЗВО). Ці заяви із пріоритетами беруть участь у двох конкурсах – на бюджет та на контракт. Тобто повторно подавати таку саме заяву на контракт необхідності немає. На контракт (за кошти фізичних/юридичних осіб) можна подавати необмежену кількість заяв.
Якщо ви отримали рекомендацію (надається тільки за найвищим прохідним пріоритетом один раз), але вже не бажаєте навчатись на спеціальності за обраним пріоритетом – можете подати документи на контракт на будь-яку конкурсну пропозицію, куди у вас є заява. Ви будете брати участь у конкурсі на контракт. Пам’ятайте! Якщо ви не виконуєте умови, тобто не подаєте документи за місцем рекомендації в обумовлені строки – ви позбавляєтесь права на навчання за кошти держаного бюджету.
Якщо після процедури рекомендації за набраним конкурсним балом ви не отримали рекомендації на бюджет по жодній із своїх заяв із пріоритетами – ви можете подати документи на контракт на будь-яку конкурсну пропозицію, куди у вас є заява (не важливо, контрактна чи бюджетна). Ви будете брати участь у конкурсі на контракт.

24. Обрав на ЗНО англійську мову замість фізики. Маю слабкий рівень. Чи зможу навчатись на першому курсі ПБФ?

Хоча традиційно в КПІ на інженерних спеціальностях фізика є базовим предметом, ми розуміємо сучасний рівень викладання в школах. В КПІ створений адаптаційний курс з фундаментальних дисциплін. Крім того, викладачі факультету не відмовляють в консультаціях. Для навчання на ПБФ насамперед потрібне бажання!

25. В якому стані сам навчальні приміщення, лабораторії, гуртожитки на ПБФ?

З огляду на складну економічну ситуацію в Україні в останні часи фінансування освіти та науки бажає кращого. Попри це ми намагаємося створити комфортні умови для навчання. Гуртожиток, в якому проживають студенти знаходиться в хорошому стані, проводиться поточний ремонт. Детальніше про гуртожиток.

Ми намагаємося залучити провідні компанії до оновлення та створення наукових та навчальних лабораторій на кафедрі. Зокрема, на кафедрі відкрито дві нові сучасні лабораторії інформаційно-вимірювальної техніки. Детальніше про лабораторії.

Крім того, в КПІ дуже багато новітніх лабораторій, які спонсорують великі компанії, наприклад, лабораторії КПІ – GlobalLogic Україна, Лабораторія проектування аналогових схем, Відкрита лабораторія електроніки Lampa та ін.

26. Якщо я живу в іншому місті, щоб подати документи мені потрібно приїхати до Києва? Чи можна подати документи дистанційно?

Заяви на вступ подаються дистанційно через електронний кабінет вступника. Все, що вам потрібно – наявність інтернету. Після отримання рекомендації до зарахування у електронному кабінеті з’явиться відповідна позначка. Вам необхідно буде особисто приїхати і подати документи в місце рекомендації.

Дякую всім за запитання, сподіваюсь побачити вас серед наших студентів!
І пам’ятайте – неважливо, куди ви вступите – КПІ, КНУ, могилянка, НАУ… Головне, щоб у КПІ!