Лабораторія інформаційних вимірювальних технологій визначення та контролю властивостей матеріалів

На кафедрі інформаційно-вимірювальних систем та технологій екологічного моніторингу (ІВСТЕМ, раніше наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи) створена та працює наукова лабораторія під керівництвом д.т.н., професора Защепкіної Н.М. (фото 1).

Лабораторія електроніки та схемотехніки

Рішення про утворення лабораторії «Схемотехніка та вимірювальні перетворювачі» прийнято у 1997 р. Було виділено приміщення – аудиторія 298-3, проведено ремонт та облаштування, придбання та виготовлення меблів, приладів, стендів.

Концепція розвитку

Прийнята кафедрою концепція підготовки фахівців орієнтована на забезпечення реальних перспектив застосування отриманих знань в сучасних умовах, що досягається збалансованим навчальним планом, основу якого складають традиційні для провідного технічного університету дисципліни: вища математика, фізика, хімія, програмування, цифрова електроніка та мікропроцесори, аналогова схемотехніка, електроніка, мікропроцесорні прилади і системи, офісні комп’ютерні технології, архітектура комп’ютерних мереж, метрологія, вимірювальні перетворювачі, теорія засобів вимірювання, технологія мікроелектромеханічних систем, електричні мікромашини тощо.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Київський політехнічний інститут (КПІ) було засновано у 1898 році з ініціативи науково-технічної громадськості та підприємців Росії і України як відгук на потреби промисловості південного заходу держави, що бурхливо розвивалася наприкінці XIX століття. У КПІ було відкрито 4 відділення: механічне, сільськогосподарське, інженерне та хімічне. Першим ректором інституту був відомий учений і педагог В.Л.Кирпичов.

Історія фаху та кафедри ІВСТЕМ (НАЕПС)

В березні 1989 року за ініціативи ректора Таланчука П.М. та Генерального директора Всесоюзного науково-дослідного інституту «Аналітприлад» Дашковського О.А. у відповідності з рішенням Вченої ради від 06.02.1989 р. згідно наказу № 32-1 від 22.03.1989 р. була створена кафедра наукового та аналітичного приладобудування для цільової підготовки інженерів – електромеханіків зі спеціальності «Приладобудування».

Лабораторія інформаційних вимірювальних технологій

На кафедрі наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем створено першу і єдину на сьогодні в Україні навчально-наукову лабораторію телевізійних інформаційно–вимірювальних систем з повним циклом інструментального забезпечення унікальних і високоточних вимірювань